Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia

Informacje:

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu:

usługi

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej posesji obwarowane jest wieloma https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.


Copyright © 2019 Osiedlemireckiego.pl